Služby

Potřebujete zařídit změny u vás nebo ve vaší firmě, ale nechcete na to být sami? Rádi vám pomůžeme.

Práce s jednotlivcem

Zdokonalíme manažerské schopnosti vás a vašich klíčových pracovníků. Ať už jste vysoce postavený manažer, majitel firmy nebo specialista.

Systemické výcvikové programy

 • 96 výcvikových hodin
 • 54 hodin supervize
 • 20 hodin skupinové praxe

Zvýšení kvalifikace k řízení lidí v rámci celofiremní praxe: Management, Obchod a marketing, Poradenství a koučování, Výchova a vzdělávání, Sebeřízení a komunikace. Výcviky se zaměřují na změnu myšlení a růst osobnostních kompetencí, které se projevují výraznými změnami nejen v pracovním, ale také v soukromém životě.

 • Manažerské dovednosti
 • Dosahování výsledků
 • Tlak na výkon
 • Firemní procesy
 • Krizové řízení
 • Kompetentnost pracovníků
 • Profesionální a osobnostní rozvoj
 • Aktivizace zdrojů a potenciálu

Business koučování a supervize

 • 3 hodiny intenzivní práce
 • 1x měsíčně
 • 4 profesionální koučové

Nejefektivnější způsob řízení a rozvoje jednotlivců i týmů. Ve firemním prostředí cíle pro koučování nastavuje oprávněný zadavatel (zpravidla přímý nadřízený). Stanovení osobních cílů partnera je integrální součástí samotného procesu koučování. Profesionální kouč musí mít znalost business prostředí, vzdělání v psychoterapii a dlouholetou praxi.

 • Intenzivní rozvoj v řízení lidí
 • Osobnostní rozvoj
 • Krizová intervence
 • Motivace
 • Práce se stresem
 • Rozvoj strategického myšlení
 • Prozákaznická orientace
 • Rychlé postavení firmy na nohy
 • Optimalizace vztahů a procesů

Osobní, vztahové a rodinné poradenství

 • 1,5 hodiny rozvojové práce
 • 2x - 4x měsíčně
 • 5 poradců a terapeutů

Speciální služby zaměřené na problémy osobního charakteru. Soukromé, osobní a vztahové potíže ovlivňují kvalitu života lidí i jejich pohodu a výkonnost v zaměstnání. Často se člověk nemůže profesionálně dále rozvíjet, aniž by si dal do pořádku své soukromí, cítil se silný, vyrovnaný a v pohodě.

 • Vztah k sobě samému
 • Mezilidské vztahy
 • Krizová životní situace
 • Rozvoj osobnosti
 • Nalezení cílů
 • Cesty k cílům
 • Motivace
 • Vyhoření
 • Problémy s nadřízeným či kolegy
 • Práce se stresem
 • Výchova dětí
 • Sexualita
 • Partnerské vztahy
 • Vztah k rodičům

Mám zájem o práci s jednotlivcem

Kontakt

Práce se skupinou

Naučíme váš tým lépe pracovat s ostatními lidmi i se sebou samými. Uděláme z vašich lidí kompetentní, motivované a spokojené pracovníky.

Manažerský výcvik

 • 45 hodin výuky, seminářů a praxe
 • 45 hodin supervize
 • 6-8 účastníků

Výcvik pro zlepšení schopnosti manažerů dosahovat nadprůměrných výsledků prostřednictvím svých lidí. Rozvíjí dovednosti manažera jako leadera, který dokáže efektivně vést k naplnění cílů a zároveň se umí starat o své podřízené jako o lidi. Skutečné převzetí zodpovědnosti za svou pozici a výkon svých podřízených.

 • Manažerská pozice
 • Zodpovědnost
 • Zavádění firemních změn
 • Double-cally
 • Kariérové plány
 • Tlak na výkon
 • Intervalové řízení
 • Reprezentace společnosti
 • Sebevědomí a sebejistota
 • Komunikace
 • Motivační, kontrolní a sankční nástroje
 • Delegování
 • Sebereflexe
 • Přímé řízení lidí
 • Střednědobé a dlouhodobé cíle

Strategický business

 • 64 výcvikových hodin
 • 8 účastníků
 • 4 dvoudenní soustředění

Výcvik pro zvýšení efektivity obchodních a marketingových strategií v dnešním hyper-konkurenčním prostředí. Dodává systémové, psychologické a praktické postupy řízení zákaznické zkušenosti. Učí přemýšlet o principech chování zákazníka a aktivně tak vytvářet jedinečný tržní prostor.

 • Smysl strategie
 • Strategie modrého oceánu
 • Hranice trhu
 • Behaviorální segmentace
 • Řízení zkušenosti zákazníka
 • Potřeby a hodnoty zákazníka
 • Rozhodování zákazníka
 • Do-think-feel
 • Experience economy
 • Produkt, služba a zkušenost zákazníka
 • Rozvoj strategického myšlení

Komunikační výcvik

 • 64 výcvikových hodin
 • 8 účastníků
 • 4 dvoudenní soustředění

Výcvik garantuje v bezpečném prostředí a pod supervizí získání schopností, sebevědomí a jistoty při komunikaci s lidmi. Účastníci budou profesionálně komunikovat jak v běžných, tak obtížných situacích se zaměřením na vytváření funkčních vztahů. Výcvik je zaměřen na teoretické a praktické uchopení excelentní komunikace, interního PR a marketingu, prezentace a sebeprezentace.

 • Teorie komunikace
 • Význam kontextů
 • Umění se domluvit
 • Komunikační nástroje
 • Komunikační bariéry
 • Interní PR a Marketing
 • Média uvnitř společnosti
 • Krizová komunikace
 • Prezentace
 • Sebeprezentace
 • Použití metafor
 • Storytelling
 • Příběhy

Skupinové koučování

 • 6 - 12 hodin intenzivní práce
 • 1x měsíčně
 • 6 účastníků

Akcelerace skupiny lidí ke splnění firemního zadání. Výhodou skupinového koučování je týmová synergie, tedy možnost čerpat a inspirovat se od ostatních, a dále lidské sblížení účastníků. Využívá se zejména tam, kdy se na naplnění zadání musí koordinovat a spolupracovat více lidí.

 • Akcelerace výkonu
 • Plnění strategických cílů
 • Krizová intervence
 • Sladění týmu
 • Zvýšení motivace
 • Optimalizacě vztahů
 • Respektuplnost
 • Naslouchání
 • Potřeby jednotlivce

Obchodnický výcvik

 • 75 výcvikových hodin
 • 5 dvoudenní soustředění
 • 8 účastníků

Výcvik pro zvyšování efektivity, produktivity a kvality obchodníků v organizaci. Doplňuje znalosti a dovednosti, které pomáhají výkon akcelerovat, učí obchodníky přemýšlet o své roli a postavení v rámci firmy, o strategii, o zákazníkovi a jeho potřebách, o komunikaci jako nástroji obchodníka.

 • Obchodní strategie na svěřeném území
 • Dlouhodobé obchodní cíle
 • Potřeby zákazníků
 • Naslouchání
 • Intervalové obchodní jednání
 • Cílená práce se zákazníkem
 • Komunikace jako nástroj
 • Zákaznická zkušenost
 • Sebereflexe
 • Obchodní rozhovor strategicky
 • Skutečné obchodní myšlení
 • Identifikace vlastních silných obch. stránek

Mám zájem o práci se skupinou

Kontakt

Práce s celou firmou

Pomůžeme vám udělat důležité změny ve vaší firmě. Inovujeme a optimalizujeme firemní procesy. Pomáháme rozvíjet firemní kulturu.

Inovace a optimalizace procesů

 • 2 dny
 • 6 účastníků
 • 100% praxe

Profesiogram je nástroj pro řízení, inovaci a optimalizaci firemních systémů, který překonává popisy pracovních pozic i kompetenční modely. Popisuje smysl pracovní pozice jako zákaznický vztah (odběratelsko-dodavatelský) pracovníků na jednotlivých pozicích. Definuje kvalitu poskytovaných služeb a tu poté ovlivňuje a inovuje.

 • Kvalita vztahů
 • Funkční komunikace
 • Pochopení potenciálu
 • Pochopení firemních cílů
 • Zmapování vnitřních vztahů
 • Nadbytečné procesy
 • Rozvoj pracovníků
 • Kariérový růst
 • Získávání nových lidí
 • Strategické plánování
 • Personální politika

Screening a audit organizace

 • 1 den
 • 10 respondentů
 • 100% orientace v systému

Rychlé a komplexní zjištění potřeb organizace, s využitím názorů a zkušeností klíčových pracovníků, na kterých přímo závisí výkon, atmosféra a celkové fungování společnosti. Pojmenování a legalizace problémů, rizik a příležitostí organizace, o kterých se dlouhodobě nemluví otevřeně, jako základ pro systémová řešení.

 • Zjištění stavu společnosti
 • Změna strategie
 • Nespokojenost s výsledky
 • Červená čísla
 • Boj s vedením
 • Plán rozvoje
 • Přístup zaměstnanců
 • Neplnění plánu
 • Převzetí organizace
 • Koupě nebo fúze nové společnosti
 • Firemní kultura

Rozvoj firemní kultury

 • 11 produktů
 • 0 excelovských tabulek
 • 7 klíčových principů

Zkuste ji popsat a velmi rychle zmizí. Určuje jedinečnou a specifickou atmosféru uvnitř společnosti a velkou měrou předurčuje úspěšnost a výši zisku. Kvalita kultury vyvěrá z vize, poslání a hodnot společnosti. Nejsou to směrnice, interní přepisy, náplně práce, ani popisy procesů. Firemní kultura je jemné předivo vztahů, a zároveň to, co lidé skutečně žijí.

 • Dohody a jejich naplňování
 • Strategie, vize, poslání
 • Filozofie
 • Hodnoty společnosti
 • Rozvoj lidí
 • Respekt a profesionalita
 • Spolupráce napříč hierarchií
 • Otevřená komunikace
 • Prozákaznické myšlení
 • Vášeň a nadšení
 • Výkon a pohoda

Změnové a rozvojové projekty

 • Vždy připravené podle konkrétních potřeb firmy.

Akcelerace výkonnosti a ziskovosti firmy. Zajištění dlouhodobých a systémových změn, prostřednictvím vytěžení potenciálu společnosti. Nastavení funkčního systému řízení lidí a jeho neustálá optimalizace. Pomoc při opouštění osvědčeného, leč nefunkčního standardu a přechod k inovovanému modelu.

 • Odchod majitelů do "důchodu"
 • Nový majitel
 • Prodej nebo fúze
 • Úžení řídící struktury
 • Postavení firmy na nohy
 • Překonání krize
 • Konkurenceschopnost
 • Strukturální intervence
 • Evoluce firmy

Mám zájem o práci s celou firmou

Kontakt

Naše vědecké pracoviště

Nevaříme z vody. Máme vlastní mezinárodní vědecké a výcvikové pracoviště, které se věnuje výzkumu a rozvoji systemické teorie a praxe ve všech oblastech lidského života.

Díky našemu Institutu systemických studií garantujeme odbornost našich služeb a produktů.

Více o našem vědeckém pracovišti

Chcete rychlé výsledky?

Neztrácejte čas a staňte se supermanažerem pomocí moderního vzdělávání prostřednictvím videokurzů

Produkty

Zboží bylo přidáno do košíku

Aktuální akce Extimy