Systemický výcvikový program I. ročník - 26. dubna 2023

11. 01. 2023AdminAktualita

Systemický výcvikový program je určený pro všechny, kteří chtějí profesionálně zacházet se sebou a s lidmi okolo sebe. Ucelený systém pro řízení, vedení a rozvoj lidí a společností.

Teorie

Nevaříme z vody. Zkoumáme a rozvíjíme moderní vědecké disciplíny: konstruktivistická filozofie, kybernetika 2. řádu, teorie systému a autopoiésy, teorie komunikace.

Praxe

Cílíme na využitelnost v každodenním životě. Lepší výsledky, větší pohoda. S jednotlivcem, skupinami i organizacemi. Ve firmě i v soukromí. V dobách blahobytu i v krizi.

Výcvik

Zvídavé lidi provázíme na úrovni postgraduálního studia. Zaměřujeme se na změnu myšlení, růst osobnostních kompetencí a zvyšování dovedností v celé šíři života - jak v profesní oblasti, tak v soukromí.


Výstupy vzhledem k organizaci:


Výstupy vzhledem k osobnostnímu rozvoji:

Kde všude můžete výcvik využít? 

Management 

Kvalifikace k řízení lidí, týmů a firem. Veďte lidi k partnerství, týmovému myšlení, samostatnosti a iniciativnosti, k potřebě být kompetentní a unést i značnou odpovědnost. Buďte otevření, přímí a velmi nároční, hodně tlačte na výkon a výsledky a dosahujte jich, aniž by se lidé okolo Vás přestali cítit bezpečně.

Koučování a poradenství

Kvalifikace k profesionálnímu koučování. Univerzální využití systemického přístupu. Rozvíjejte jednotlivce, páry a skupiny. Podporujte a pomáhejte jim při dosahování vlastních i zadaných cílů, nebo při řešení problémů. Rychlý, efektivní a příjemný způsob využitelný tam, kde tradiční přístupy selhávají. 

Obchod a marketing 

Profesionalizace businessového myšlení a chování. Ucelený systém řízení lidí a obchodu. Vytvářejte a udržujte dlouhodobé a hluboké obchodní vztahy, aktivně rozpoznávejte potřeby zákazníků a trhu a účinně ovlivňujte vznik potřeb nových. Optimalizujte obchodní procesy. A celé to - klidně i v období krize - prodejte. 

Výchova a vzdělávání 

Pedagogický, andragogický a rodičovský postgraduál. Účinně a zajímavě předávejte dětem, studentům i dospělým znalosti, dovednosti, zkušenosti i principy myšlení. Představujte svět tak, aby byl pro ostatní co nejpoužitelnější. Vytvářejte s ostatními partnerské vztahy s jasně stanovenými hranicemi. Propojujte teorii s praxí. 

Sebeřízení a komunikace 

Akcelerace rozvoje osobnosti. Účinně rozvíjejte a měňte sebe sama, zároveň se mějte rádi a šiřte pohodu také kolem sebe. Rozvíjejte sebeorganizaci, zlepšujte sebeřízení. Zaujměte aktivní přístup k životu, podpořte svojí sebejistotu, nezávislost a samostatnost ve všech oblastech života. 


Podrobné informace naleznete zde.

Začínáme: 26. dubna 2023

Pro více informací nás, prosím, neváhejte kontaktovat: Danka Babicová, tel.: 608746844 email: babicova@extima.cz.Zboží bylo přidáno do košíku

Aktuální akce Extimy