Otevíráme: Systemický výcvikový program I. ročník pro rok 2020/2021

05. 05. 2019AdminAktualita

12. února 2020 pro vás otevíráme další běh prvního ročníku Systemického výcvikového programu určeného všem, kdo chtějí profesionálně zacházet se sebou a s lidmi okolo sebe. Ucelený systém pro řízení, vedení a rozvoj lidí a společností. 

Absolvent prvního ročníku umí využívat systemické myšlení a jednání ve standardních i krizových situacích v rámci své profese, koučovat s jednotlivcem, pracovat s organizací jako se systémem, orientovat se v systému a vytvářet personální projekty...

Teorie

Nevaříme z vody. Zkoumáme a rozvíjíme moderní vědecké disciplíny: konstruktivistickou filozofii, kybernetiku 2. řádu, teorii systému a autopoiésy, teorii komunikace. 

Praxe 

Cílíme na využitelnost v každodenním životě. Lepší výsledky, větší pohoda. S jednotlivcem, skupinami i organizacemi. Ve firmě i v soukromí. V dobách blahobytu i v krizi.

Výcvik 

Zvídavé lidi provázíme na úrovni postgraduálního studia. Zaměřujeme se na změnu myšlení, růst osobnostních kompetencí a zvyšování dovedností v celé šíři života - jak v profesní oblasti, tak v soukromí.

Kde všude můžete výcvik využít?
Management

Kvalifikace k řízení lidí, týmů a firem. Veďte lidi k partnerství, týmovému myšlení, samostatnosti a iniciativnosti, k potřebě být kompetentní a unést i značnou odpovědnost. Buďte otevření, přímí a velmi nároční, hodně tlačte na výkon a výsledky a dosahujte jich, aniž by se lidé okolo vás přestali cítit bezpečně.

Koučování a poradenství 

Kvalifikace k profesionálnímu koučování. Univerzální využití systemického přístupu. Rozvíjejte jednotlivce, páry a skupiny. Podporujte a pomáhejte jim při dosahování vlastních i zadaných cílů, nebo při řešení problémů. Rychlý, efektivní a příjemný způsob využitelný tam, kde tradiční přístupy selhávají.

Obchod a marketing

Profesionalizace byznysového myšlení a chování. Ucelený systém řízení lidí a obchodu. Vytvářejte a udržujte dlouhodobé a hluboké obchodní vztahy, aktivně rozpoznávejte potřeby zákazníků a trhu a účinně ovlivňujte vznik potřeb nových. Optimalizujte obchodní procesy. A celé to - klidně i v období krize - prodejte.

Výchova a vzdělávání

Pedagogický, andragogický a rodičovský postgraduál. Účinně a zajímavě předávejte dětem, studentům i dospělým znalosti, dovednosti, zkušenosti i principy myšlení. Představujte svět tak, aby byl pro ostatní co nejpoužitelnější. Vytvářejte s ostatními partnerské vztahy s jasně stanovenými hranicemi. Propojujte teorii s praxí.

Sebeřízení a komunikace  

Akcelerace rozvoje osobnosti. Účinně rozvíjejte a měňte sebe sama, zároveň se mějte rádi a šiřte pohodu také kolem sebe. Rozvíjejte sebeorganizaci, zlepšujte sebeřízení. Zaujměte aktivní přístup k životu, podpořte svojí sebejistotu, nezávislost a samostatnost ve všech oblastech života.

Začínáme 12. února 2020...

Budeme rádi, když si prostudujete materiály o našem Systemickém výcvikovém programu.  

A pokud se chcete přihlásit, pak nám napište na e-mail babicova@extima.cz. Těšíme se!

Zboží bylo přidáno do košíku

Svět, kde lidé nehledají problémy, ale hledají…