Manažer na nové pozici aneb kdy nové koště dobře mete?

14. 10. 2021Petr HložánekOdborný článek

Otázka, kterou řešili manažeři na jednom z našich výcviků a zároveň dobré téma k zamyšlení. V praxi jde totiž o jednu ze standardních situací a manažerských dovedností.

Co by měl dělat manažer, pokud se dostane do nové pozice?

Nastoupí do nové firmy, převezme novou jednotku, osvědčil se a má za úkol řídit jinou divizi. Tým, se kterým bude pracovat, nezná nebo jen velmi omezeně. Na danou pozici byl nasazen z nějakého důvodu – novou jednotku je třeba rozběhnout, předchozí manažer odešel, divize neplní a chce to změnu.

Prvním důležitým krokem je ujasnění, co máte na své pozici zajistit, resp. dlouhodobě zajišťovat. Na první pohled jasné, v praxi nejčastější zdroj nedorozumění a překvapení. Manažer dělá, co může a šéf je stále nespokojen. Začněte od píky. Jaké je majitelské zadání na celou firmu (vize, mise, cíle) a co chce šéf vzhledem k oblasti, jenž máte řídit? V případě manažerské pozice musí být diskuze alespoň o půlročním, lépe ročním horizontu.

Nejde o to, jak to manažer zařídí, ale kam má jednotku dostat. Tento krok je nezbytný a musí být precizně validovaný s nadřízeným, případně majitelem. Čím vyšší je manažerská pozice, tím více je na manažerovi, aby takové zadání vytvořil a následně ověřil. Čekání na zadání je v tomto případě cestou do pekel.

Pokud máte zadání, můžete začít pracovat na strategii „jak“. Manažer má v zásadě dva nástroje – procesy a lidi. Co se týká procesů, mám jedno doporučení plynoucí ze zkušenosti – nehrabte do toho co nějak funguje – možná ne optimálně, ale není to vyloženě průšvih. Měnit procesy bez kontextu lidí a dalších složek firmy je rizikové. Z nějakého důvodu, a předpokládejme dobrého, byly zavedeny. Také je dobré nejprve vědět více o celém firemním systému, než rovnou bourat. Smysl má nahrazovat procesy zcela nefunkční a vždy deklarovat, že nastavení je dočasné a budete jej ladit.

Druhým nástrojem, a troufnu si říci klíčovým, jsou lidé. Potřebujete mít tým, který vám zajistí, že dosáhnete cíle. Sebelepší proces bez lidí fungovat nebude. Musíte v týmu najít ty, o něž se můžete opřít, mít s nimi dobrou koalici a přes ně postupně budovat svou pozici. Proto je rozumné potkat se postupně se všemi ve vašem týmu. V první řadě s přímými podřízenými a klíčovými lidmi (specialisty), na nichž jednotka stojí. Je dobré zařadit i ty nespokojené napříč firmou, takový „brbla“, co ví vše, je k nezaplacení. Opět platí: nebourejte, co nějak funguje. Nepovažuji za šťastnou strategii začít vyházením půlky týmu. Vyčkejte, postavte strategii kam tým chcete dostat a pak stavte. Může se stát, že v týmu bude někdo napadající vaši koncepci/pozici. Bohužel docela často to bývají dobří specialisté. Pak je na místě zasáhnout – vysvětlit co očekáváte za chování a proč, pokusit se je získat na svou stranu a dát termín. Pokud nedojde ke změně, je na místě řešit.

Ruku v ruce s předchozími kroky vytvářejte koalice – neformální vztahy napříč firmou. Dobře zpracované „hodnoty firmy“ Vám pomohou pochopit „co je normální“ a připojit se k firemní kultuře. Koalice vám zas ušetří mnoho času. Vědět kam se obrátit o radu či ověření a na koho, je totiž spása. A jít za Zuzkou či Pepíkem je jednodušší, rychlejší a efektivnější, než žádat audienci u pana inženýra Popokatepetla. Vytváření takové sítě je aktivní proces, tedy nečekejte na vánoční večírek.

A do toho všeho se manažer musí seznamovat s oblastí, kterou má řídit. Nemusí a ani to není žádoucí, aby se stal nejlepším specialistou, nicméně vědět co např. prodávám, rozhodně pomůže.

Být manažerem je odpovědná role, která vyžaduje operativní rozhodnost vždy podloženou strategickým výhledem. Nové koště dobře mete jen tehdy, když ví kam a proč.


Program pro manažery: https://www.extima.cz/clanek/verejny-manazersky-vycvik


Zboží bylo přidáno do košíku

Nové vydání knihy Petra Parmy: Umění koučovat